emigra7.jpg (45107 bytes)


RESAN

De första emigranterna for med segelfartyg direkt från Sverige till Amerika.
Det kunde ta två månader att komma fram.
Längre fram åkte man båt först till Tyskland eller England.
Därifrån for man vidare med ångbåt. Då tog resan bara två veckor.
Inte förrän en bit in på 1900-talet fick Sverige en egen Amerikalinje.

Resan var ofta en stor påfrestning för de resovana emigranterna.
Sjösjukan slog till obarmhärtigt och den dåliga maten gjorde inte saken bättre.
Resan var ofta riskabel. Fartygen var dåligt rustade
och dessutom var passagerarna hopträngda i trånga utrymmen.
Risken att sjukdomar skulle spridas var därför stor.

Vid svåra oväder lades luckor över däcket och presenningar las ut
så att inte vattnet som spolades över skulle tränga ner i fartyget.
Passagerarna fick stanna nere under däck.
Många upplevde resan över Atlanten så obehaglig
att de bävade för att göra om den i andra riktningen.
De valde istället att stanna kvar i USA.


MER OM RESAN

De första emigranterna reste med segelfartyg från svenska hamnar direkt till Nordamerika.Båttrafiken var under 1800-talets första hälft rätt livlig på grund av den svenska järnexporten till Förenta staterna.

Men de små segelfartygen var ju inte från början avsedda som passagerarfartyg. Därför var trängseln stor och de sanitära förhållandena under all kritik. Sjuk- domar, särskilt kolera, härjade och många dog på vägen.

Här följer en reseskildring från den tid då överresan gjordes med segelfartyg. Ett sällskap bestående av en skräddare och hans hustru, två svägerskor, en svärmor och fem minderåriga barn bryter upp:


Envar medförde en matkorg, ett skrin och en liten kista, i vilka deras lilla matförråd medfördes. Att börja med gällde det hästskjuts, sedermera en mindre skuta på insjö samt en flodbåt till Göteborg. Uppehållet där blev jämt två veckors tid, innan lägenhet med segelfartyg kunde fås.

Matförrådet av hårdbakat bröd, torkat kött och "knallar" förminskades för varje dag. Envar tillsades att förse sig med matförråd för minst tre månader. De skulle därtill laga sin egen mat. Inköp av maten gjordes så långt plånboken tillät och med sex engelska skilling på fickan stego de ombord.

Under första dagen rådde bästa tänkbara väder. Men påföljande dag uppstod storm och oväder, så att allt ombord kastades oredigt omkring. Sillkuttingar, matkorgar, koffertar och kistor kastades hit och dit. Snart stod hela sällskapet vid relingen, grundligt sjösjuka.
emigra4.jpg

INLEDNING || ORSAKER || LOCKELSER || NYBYGGARTIDEN || IDAG || ORDLISTA || LÄNKAR


LÄS MER HÄR OM
ångbåtar