ORDLISTA

emigra8.jpg (108345 bytes)

Jordbrist
Befolkningsökningen gjorde att jorden delades upp i allt mindre delar. En del söner blev utan jord eller fick klara sig på allt för lite jord.

Befolkningsökning
Den starka befolkningstillväxten i Sverige under 1880-talet var en följd av att dödligheten minskade. Födelsetalen förblev däremot länge höga. Den stora dödligheten bestod till stor del av barnadödlighet, i synnerhet spädbarnsdödlighet. Denna minskade stadigt under hela 1800-talet.

Ångbåtar
När ångbåtarna introducerades på 1860-talet blev överfarten både snabbare och säkrare. Det var nu den stora emigrations- vågen kom. De s k nordsjö- båtarna var ofta sämre båtar än de större atlantångarna. I Amerikaemigrationen s 76-84 kan du läsa mer om båtarna och överfarten.

Broschyrer/Amerikabrev
I Amerikaemigrationen i dokument finns många exempel på broschyr- ernas och brevens betydelse.
Arbetslöshet
Även om de flesta utvandrarna kom från landsbygden, var utvanddringen även stor från städer och industriorter. Det var dåliga tider inom industrin. Det var inte särskilt lockande för de arbetslösa att återvända hem. Istället utvandrade man. Läs mer i Amerikaemigrationen s 23-31.

Kommunikationer
På segelfartygens tid var överfarten båden farofylld och lång. Sjukdomar plågade emigranterna och många avled under resans gång Inte förrän ångbåtarna blev vanliga kom emigrationen igång ordentligt. Läs mer om överfarten i Amerika- emigrationen s 76-84

Husförhör
Allmogen var tvungen att delta i husförhör. Det inne bar att präst och klockare förhörde samtliga i ett hushåll på kristendomens huvuddrag Läs mer om husförhören i Emigranter s 32-35.

Indianer
Vill du veta mer om Nord-
amerikas indianer finns mycket information på nätet. Du kan t ex börja här!

sman.jpg (54743 bytes)

|| INLEDNING || ORSAKER || LOCKELSER || RESAN || NYBYGGARTIDEN || IDAG || LÄNKAR