emigra2.jpg


ORSAKERNA

Missväxtår ökade emigranternas skara.
Det sista missväxtåret i vårt land var 1868.
Det var en ihållande torka hela den sommaren. Gräset torkade bort helt.
Skörden blev otillräcklig.
Hungersnöden drev ut människorna på vägarna.

Barnkullarna var stora under 1800-talet.
Förbättrad hygien, kost och sjukvård minskade barnadödligheten.
Allt fler barn nådde vuxen ålder. Äldste sonen ärvde gården,
döttrarna blev eventuellt fördelaktigt gifta,
men de andra sönerna blev utan jord.

Ibland kunde dessa söner få anlägga ett torp
med ett stycke skogsmark att odla upp.
Även om torparens sociala status var ganska god hade
han det även goda år knappt.
Nödår innebar nästan alltid svält och ekonomisk ruin.
Då kunde en sista utväg vara att sälja torpet och resa till Amerika.

Arbetslösheten var stor. Demonstrationer och upplopp var vanliga.
Missnöjet med förhållandena i Sverige var utbrett.
Många människor såg till slut ingen annan lösning än att lämna landet.

En faktor som var direkt avgörande
för att emigrationen skulle kunna äga rum
var de förbättrade kommunikationerna.
Segelbåtarna ersattes av de säkrare ångbåtarna.
Järnvägarna förde emigranterna vidare
  från utskeppningshamnarna in i det nya landet.


MER OM ORSAKERNA

HUSFÖRHÖRSTVÅNGET
Prästen var en person med stor makt. Gudstjänsterna var ofta rena straff-
predikningarna. Att man uteblev från gudstjänsten tolererades inte. Prästen höll sin hjord i tukt och förmaning.

Sockenborna var också tvungna att genomgå husförhör. Prästen och klockaren kontrollerade att kunskaperna i kristendom var accep- tabla. För dem som inte präntat in sin läxa blev husförhören rena skräckupp- levelsen. Förhören uppfattades av många som ett tvång. De blev ännu en anledning att fly Sverige.


DEN ANDLIGA VÄCKELSEN
Kyrkan hade stelnat i sina former. Många längtade efter en innerligare kristendom. Predikanter samlade små grupper av lika tänkande omkring sig och tillsammans läste man högt ur Bibeln och Luthers skrifter. Förföljelse och övergrepp var inte ovanligt och därför valde många troende frihetens land i väster. Där fick var och en ha vilken tro man ville.


ÖVERHETENS FÖRMYNDARSKAP

Den enskilde medborgaren var strängt övervakad. Staten la sig i den enskildes liv från vaggan till graven. Många svenskar föreställde sig att den nya världen var betydligt friare. Amerika- resan blev för många en flykt undan förmyndarskap och översitteri.

I det gamla landet övervakade prästen deras liv och leverne på landsbygden. I staden härskade polis och andra uniformerade ämbetsmän som alla representerade överheten. Respekten för myndigheterna satt djupt hos vanliga människor. Emigrationen blev för många en flykt från det översitteri man upplevde i hemlandet,


VÄRNPLIKTEN
Övningstiden för den indelte soldaten hade länge varit 12 dagar. Regementsövningarna ägde oftast rum på hösten. Man övade exercis och skjutning. Disciplinen var sträng. Kroppsstraff hörde till vanligheterna. Många tyckte exercisen var outhärdlig och rymde. En del emigrerade till Amerika. 1885 hade övningstiden utökats till 42 dagar. Då utvandrade var tionde värnpliktig!INLEDNING || LOCKELSER || RESAN || NYBYGGARTIDEN || IDAG || ORDLISTA ||LÄNKAR


LÄS MER HÄR OM
arbetslöshet
kommunikationer
husförhör .