LÄNKAR


American Swedish Historical Museum

American West - European Emigration

Nättidningen RÖTTER

Primer of Emigration, Immigration, etc.

Svenska Emigrantinstitutet

Utvandringen till USA


Svenskamerikansk bibliografi.


emigra9.jpg (61172 bytes)


LITTERATURTIPS

Hans Norman och Harald Runblom:
Amerika-emigrationen

Göran Graninger m fl
Emigranter

Johan Edvard Liljeholm:
Detta förlovade land

Alf Åberg:
De första utvandrarna

Albin Widén
Amerikaemigrationen i dokument

Ulf Beijbom
Drömmen om Amerika

En utförligare bibliografi finns på Svenska Emigrantinstitutets sidor
(se länken härintill)


emigra10.jpg (44735 bytes)

OM FÖRFATTAREN

Skaparen av denna sida heter Anders Stridsberg.
Han var adjunkt i Svenska och Historia på Österportskolan i Ystad, en gymnasieskola där han arbetade mellan 1986 och 2004.

sin fritid var han sk trubadur. Han spelade mest på pubar och restauranger i sydöstra Skåne.

Någon expert på emigrationen var han enligt egen utsago inte utan tyckte bara att det var dåligt med material på nätet om emigrationen. Hans webplats får ses som en startplats för vidare studier på egen hand.
Stoffet är medvetet ganska ytligt och ska i första hand  fungera som en inspirerande början på en förhoppningsvis spännande resa in i emigrationens historia.

Han har också gjort en webbplats med
titeln Titanic ur svensk synvinkel.
Där kan du läsa om de svenska emigranter som åkte med detta beryktade fartyg.
Härintill finns en länksamling och en litteraturlista som ska hjälpa dej på traven.
Lycka till!


Tyvärr går det inte längre att kontakta författaren men vi, hans familj, vill ändå att sidan finns kvar eftersom vi anser att den innehåller intressanta fakta. Det visar också den stora mängden besök som sidan får.


|| INLEDNING || ORSAKER || LOCKELSER || RESAN || NYBYGGARTIDEN || IDAG ||ORDLISTA