NYBYGGARTIDEN

När nybyggaren tagit sin inmätta jordlott i besittning
satte han genast igång att bygga. Första bostaden var primitiv.
Där det fanns skog var det lätt att timra ihop en enkel koja.
Skandinaverna behärskade den s k knuttimringsmetoden,
som blev mycket beundrad.

Även stall och ladugård för djuren byggdes i första vändan.
Så byggdes bondgård efter bondgård och hela byar växte fram.

Den första tiden uppstod motsättningar  mellan indianerna och nybyggarna.
Indianerna försvarade sitt land mot inkräktarna.
De förde en hård kamp men trängdes obönhörligt västerut.

Många svenskar bosatte sig i indianområdena
och deltog i indiankrigen eller utsattes för indianöverfall.

När huset var byggt var ofta grundkapitalet slut.
Nybyggarna måste söka arbete för att få pengar till en ko och till utsäde.

Många andra svårigheter mötte nybyggarna.
Snöstormar och gräshoppor är bara två exempel.


MER OM NYBYGGARTIDEN

Så här beskriver en nybyggare den första tiden i ett brev hem till Sverige:
En nybyggare måste själv frakta hem sin plog, en sådan där stor hejare, som det fordrades två och tre par oxar att dra. En annan nybyggare rullade en tunna salt åtta engelska mil genom oländigt land, där ingen väg fanns. Han hade två plankor, som han ömsevis lade framför tunnan

Ute på prärien fick nybyggarna göra hyddor av torv och elda med torrt präriegräs. Torkad buffelgödsel användes också som bränsle.

De första nybyggarna byggde timmerstugor av grovt obilat timmer men oftast vitkalkade invändigt. Det fanns bara ett rum men utanför stod en stege, som ledde upp till loftet, där barnen hade sin sängkammare.


I ett annat brev beskrivs nybyggartiden så här:
Jag får leva i ett tält nu för sommaren samt laga min mat vid en eld ute. Detta var lite ovant till en början men går nu bra nog. Du tänker kanhända, att det blev en underlig jordbrukare av mig, som första året gick in till getare eller vad ni kallar det. Men var skall jag få den allsmäktiga dollarn ifrån om ej genom arbete? Som ni väl känner blev jag för två år sedan bestulen på vad jag ägde, både kläder och pengar, så att jag då var utblottad.

Jag har ännu ej pengar nog att skaffa mig hästar samt nödiga behör till jordbruk. Dock har jag plantat något på mitt land, men kan ej säga denna gång huru det växer.

INLEDNING || ORSAKER || LOCKELSER || RESAN || IDAG || ORDLISTA || LÄNKAR


LÄS MER OM
indianer