emigra1.jpg

SVENSK EMIGRATION
TILL AMERIKA


AV ANDERS STRIDSBERG


INLEDNING

En tredjedel av Sveriges befolkning utvandrade till Amerika.
De kom från alla samhällsskikt och hade många olika skäl att ge sig av.
Det var på den tiden svenskar fick uppleva
hur det var att komma till ett nytt land.

Det var brist på jord i Sverige. I Amerika fanns ett överflöd av bördig jord.
I Sverige räckte inte arbetstillfällena till för den ökande befolkningen.

De första svenska emigranterna for med segelfartyg
direkt från Sverige till Amerika.
En sådan resa kunde ta en tid av två månader.
Ångbåten gav de tekniska förutsättningarna för en ökad utvandring
vid 1800-talets mitt.


Svenskarna sökte sig i första hand till trakter
där natur och klimat liknade Sveriges.
Här fanns jord som skulle uppodlas och åkerjorden var billig
Den kunde till och med vara gratis.


AMERIKAVISAN

Bröder vi ha långt att gå
över salta vatten
och så finns Amerk´a
invid andra stranden.

Inte är det möjeligt?
Ack jo det är så fröjdeligt!
Skada att Amer´ka
skada att Amer´ka
ligga skall så långt ifrån.

Träden som på marken stå
söta är som socker
Landet är av flickor fullt
däjeliga dockor

Inte är det möjeligt...

Önskar man sig en av dem
får man strax en fyra fem.
Ut på mark och ängar
växer engelska pengar

Inte är det möjeligt...

Höns och änder regna ner
stekta gäss och ännu fler
flyga in på bordet
med kniv och gaffel i låret.

Inte är det möjeligt...

Solen den går aldrig ner
Släkt uti var mänska.
Här är munterhet och sång
källare full champanje.

Inte är det möjeligt...

 

ORSAKER || LOCKELSER || RESAN || NYBYGGARTIDEN || IDAG || ORDLISTA || LÄNKAR

1999-04-06 07:27:23 


LÄS MER HÄR OM
jordbrist
befolkningsökning
ångbåtar