LÄNKAR

American Swedish Historical Museum

American West - European Emigration

Nättidningen RÖTTER

Primer of Emigration, Immigration, etc.

Svenska Emigrantinstitutet

Utvandringen till USA

Emigra29.jpg (61172 bytes)

LITTERATURTIPS

Hans Norman och Harald Runblom:
Amerika-emigrationen

Göran Graninger m fl
Emigranter

Johan Edvard Liljeholm:
Detta förlovade land

Alf Åberg:
De första utvandrarna

Albin Widén
Amerikaemigrationen i dokument
OM FÖRFATTAREN

Mitt mamn är alltså Anders Stridsberg.
Jag är adjunkt i Svenska och Historia på Österportskolan i Ystad, en gymnasieskola jag arbetat på sedan 1986.

Någon expert på emigrationen är jag inte utan tyckte bara att det var dåligt med material på nätet om emigrationen. Min webplats får ses som en startplats för vidare studier på egen hand.

Stoffet är medvetet ganska ytligt och ska i första hand  fungera som en inspirerande början på en förhoppningsvis spännande resa in i emigrationens historia.

Härintill finns en länksamling och en litteraturlista som ska hjälpa dej på traven.
Lycka till!

|| INLEDNING || ORSAKER || LOCKELSER || RESAN || NYBYGGARTIDEN || IDAG ||